Welkom op de pagina van DARES Limburg

DARES heeft de onderverdeling van Veiligheidsregio 23 en 24 samengevoegd in 1 regio voor DARES.

GEZOCHT: Nieuwe collega’s

Beste collega radioamateur,

Als regiocoördinator Limburg ben ik op zoek naar enthousiaste radioamateurs die geïnteresseerd zijn in DARES Noodcommunicatie.

Onze regio beschikt over minder dan 20 betrokken deelnemers, dat is niet genoeg voor heel Limburg. Tijdens de wateroverlast van 2021 in Limburg hebben wij als regio Limburg onvoldoende deelnemers beschikbaar gehad voor een adequate inzet! Onze regio is momenteel vooral afhankelijk van deelnemers uit andere regio’s. Daarom ben ik op zoek naar meer deelnemers in Limburg – voor Limburg.

Nieuwe deelnemers voldoen aan zoveel mogelijk van de onderstaande kenmerken:
-Bij voorkeur geregistreerd radiozendamateur
-1x per maand ’s avonds deel te nemen aan een online bijeenkomst (jitsi-meet)
-Deelnemen aan oefeningen en volgen van de cursus t.b.v. de certificering
-Bij de voorbereiding samenwerken en tijdens een calamiteiten gegeven opdrachten uitvoeren
-In staat om in een volwassen omgeving een positieve bijdrage leveren.

Naast de voorbereidingen op calamiteiten, zijn de bijeenkomsten van DARES Limburg gericht op een vriendschappelijke sfeer en zelfontwikkeling in onze radiohobby.

Herkent u zich in de bovenstaande punten en wilt u ons helpen? Stuurt u mij dan een e-mail met daarin uw telefoonnummer. Graag kom ik persoonlijk met u in contact.

73 de PD4JD
Jeroen Degenkamp
Regiocoördinator DARES Limburg
PD4JD @ amsat.org

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670kHhz  LSB     40m int.     7.110kHz  LSB     2m nat.    FM   145,500MHz
80m int.     3.760kHz  LSB     20m int.     14.300kHz  USB     70cm nat.  FM   433,500MHz